El lloguer amb opció de compra d’ un pis: figura interessant per les dues parts

El lloguer amb opció de compra d’ un pis és una modalitat de contracte que cada vegada té més força al sector immobiliari: no és una novetat, però els últims anys ha demostrat ser un negoci jurídic molt pràctic per ambdues parts: per una part, el propietari de la vivenda (que és l’ arrendador i possible venedor) i, per altra part, l’ interessat en disposar d’ eixa vivenda (que és l’ arrendatari i possible comprador). Al primer li va molt bé perquè inicialment lloga la seua propietat i s’ assegura tindre un comprador pel seu pis (per un preu i en un termini de temps que li convenen); al segon també li resulta interessant perquè inicialment pot disposar del pis que necessita i es reserva el dret de comprar eixe mateix pis en el moment que ho desitge, descomptant ademés del preu final de venta les quantitats que ha anat entregant com renta de lloguer (en la seua totalitat o en una part important).

La Ley de Arrendamientos Urbanos no regula específicament el lloguer amb opció de compra i, per aquest motiu, és un negoci que permet a les parts pactar lliurement els aspectes més importants en aquest tipus d’ operació.

Recordem que el lloguer amb opció de compra és un contracte de lloguer d’ un pis o vivenda en virtut del qual la part arrendatària té dret a disposar del pis i, ademés, té dret a comprar eixe mateix pis durant el termini de temps que s’ acorde expressament al contracte.

Els aspectes més importants d’ aquest tipus de contracte són:

  • La duració del període de lloguer i la duració del període durant el qual l’ arrendatari (inquilí) té dret a comprar el pis llogat. La primera no té perquè coincidir amb la segona (encara que lo normal és que la segona siga inferior a la primera): de fet, la duració del lloguer té que ajustar-se al que establisca la Llei en cada moment i, en canvi, la duració del termini per a que l’inquilí puga comprar es pot pactar lliurement entre les parts. En aquest segon aspecte, como siga que la Llei no concreta ningun termini determinat, les parts solen acordar un termini màxim per a comprar entre 2 i 3 anys.
  • El preu de la renta de lloguer, que normalment sol ser un import major al preu del lloguer ordinari del pis.
  • El preu de venta del pis, que normalment es fixa en el moment inicial i es reflexa en el contracte, encara que a vegades les parts poden pactar que eixe import quede diferit i es concrete posteriorment. En eixe sentit, és molt important també deixar constància de quin percentatge de les rentes abonades en concepte de lloguer del pis es descomptaran en el moment de materialitzar-se la venta.
  • La fiança, que sol ser l’ import equivalent a una mensualitat de lloguer i que, en cas de venta, queda en poder del venedor com quantitat a descomptar del preu final de venta. També es descomptarà del preu final de venta la possible prima o entrega inicial de diners que puga entregar l’ arrendatari al arrendador a la firma del contracte.

Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar el análisis de la navegación de los usuarios y mejorar nuestros servicios. Al pulsar Acepto consiente dichas cookies. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, pulsando en Más Información.

ACEPTAR
Aviso de cookies

Compara

Cercar per paraules